مشاروه رایگان

شرکت طراحی سایت و سئو ادیب

بلوار آیت ا… کاشانی خیابان بهمنی نژاد روبروی باشگاه پرسپولیس پلاک ۱۵ واحد 1

+98 21 49295

info@adib-it.com

اطلاعات دفتر ایران

بلوار آیت ا… کاشانی خیابان بهمنی نژاد روبروی باشگاه پرسپولیس پلاک ۱۵ واحد 1

+98 21 49295

info@adib-it.com

بانك اقتصادنوين در تاريخ 29 الي 31 تير ماه 1380 براساس مجوزات مأخوذه از بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به پذيره‌نويسي سهام نمود. مجمع عمومي مؤسس بانک اقتصاد نوين در 13 مرداد 1380 برگزار و در تاريخ 20 مرداد همان سال، با سرمايه اوّليه به مبلغ 250 ميليارد ريال در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران، تحت شمارة 177132 به ثبت رسيد.
پس از چند دوره افزايش سرمايه سنوات قبل، با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مصوّبه مجمع عمومي فوق‌العاده موّرخ 26 آبان ماه 1395 بانک؛ افزايش سرمايه از مبلغ 11,312 ميليارد ريال به مبلغ 13,131 ميليارد ريال را از محل سود انباشته محقق و در تاريخ 1395.10.05 نزد اداره ثبت شرکت¬ها و مؤسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيد

بانک اقتصاد نوین

172