به اندیشی و فن آوری فردا

اطلاعات پروژه

 • دسته بندی: وردپرس
 • کارفرما: به اندیشی و فن آوری فردا
 • آدرس پروژه: https://baffco.com

تکنولوژی های استفاده شده

 • Web design
 • seo and Site Optimization
 • Network services
 • CCTV
 • voIP
 • mikrotik
 • central
 • Laravel
 • HTML5
 • CSS3
 • Vue Js
 • Wordpress