Loading...
بلوار آیت ا… کاشانی خیابان بهمنی نژاد ... (+98) 21 49295 info@adib-it.com
طراحی موشن گرافیک

منظور از موشن گرافیک خلق سازه ای تصویری با قابلیت تحرک و جابجایی است که تا حدی با استفاده از قواعد انیمیشن و نیز دارا بودن ویژگی های حرکت و صدا  و برخورداری از تأثیرات رنگ هنری طراحی گرافیک تولید می شود . 

به عبارت دیگر به هر آنچه که با طراحی گرافیکی ساخته و به آن حرکت داده می شود موشن گرافیک گفته می شود. هدف از موشن گرافیک ساخت طرح های گرافیکی و حرکت دادن به آنهاست . در سایت های اینترنتی از موشن گرافیک غالباً برای حرکت دادن لوگوی شرکت یا جمع کردن و متصل کردن اجزای لوگو استفاده می شود .


تماس با ما

بلوار آیت ا… کاشانی خیابان بهمنی نژاد روبروی باشگاه پرسپولیس ساختمان مهدی پلاک ۱۵ واحد ۱

(+98) 21 49295

(+98) 21-44620366

info@adib-it.com