طراحی پورتال و سی آر ام اختصاصی سینمایی، با شرکت بزرگ تندیس فیلم طراحی پورتال و سی آر ام اختصاصی سینمایی، با شرکت بزرگ تندیس فیلم

عقد قرارداد طراحی پورتال و سی آر ام اختصاصی سینمایی، با شرکت بزرگ تندیس فیلم در شهر زیبای استانبول با شرکت ادیب منعقد گردید. طی این قرارداد متعهد و مفتخر به طراحی پورتال و سی آر ام اختصاصی سینمایی مطابق با جدیدترین استاندارد های مطرح دنیا هستیم. طراحی این پورتال براساس نیازسنجی مجموعه ی محترم تندیس شروع و توسعه یافت.