Loading...
بلوار آیت ا… کاشانی خیابان بهمنی نژاد ... (+98) 21 49295 info@adib-it.com

http چیست؟

پروتکل HTTP یا Hyper Text Transfer Protocol پروتکلی است که برای ایجاد ارتباط، دریافت، و ارسال داده ها بین سرور و کلاینت استفاده می شود. این پروتکل از پروتکل TCP/IP برای بستن پلی میان سرور و کلاینت استفاده می کند. روش کار ارتباط کلاینت با سرور، با استفاده از پروتکل HTTP به این ترتیب است که اطلاعات ،از طریق بسته های اطلاعاتی، بین سرور و کلاینت منتقل می شود. به این ترتیب که برای برای ارسال اطلاعات به سمت مقصد، در ابتدا، داده، به بخش های کوچکتری تقسیم می شود و سپس از هر کدام به سمت مقصد و با ترتیب مشخص ارسال می شوند.

 جزییات بیشتری از پروتکل HTTP
مهم است بدانیم که این پروتکل از Handshaking برای ارسال و دریافت داده ها استفاده می کند. در Handshakingبرای شروع و پایان عملیات دریافت و ارسال بسته های اطلاعاتی بین سرور و کلاینت، سوالاتی از مقصد پرسیده می شود.

تماس با ما

بلوار آیت ا… کاشانی خیابان بهمنی نژاد روبروی باشگاه پرسپولیس ساختمان مهدی پلاک ۱۵ واحد ۱

(+98) 21 49295

(+98) 21-44620366

info@adib-it.com