برخی از نمونه کار های سئو با بیش از 50 پروژه به اتمام رسیده سئو، آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز می باشیم

 • 1مدرسه شنا
 • 1مدرسه شنا دلفین
 • 1استخر آموزش شنا کودکان
 • 1آموزش شنا دخترانه
logo
مدرسه شنا دلفین
dolphinswim.ir
 • 1کلینیک دیابت
 • 1مرکز دیابت تهران
 • 1مشاوره دیابت
 • 1دانستنی های دیابت
logo
کلینیک دیابت تابان
tabanclinic.ir
 • 1کمپرسور
 • 1کمپرسور رفت و برگشتی
 • 1کمپرسور فشارقوی
 • 1کمپرسور بدون روغن
logo
کمسان ایران
komsaniran.com
 • 1ناتی
 • 1مهر ناتی
 • 1ترجمه اسناد
 • 1مترجم ناتی
logo
دارالترجمه ناتی اکسیر
naatitranslationoffice.com
 • 1قفسه بندی
 • 1قفسه بندی فروشگاهی
 • 1یخچال پرده هوا
 • 1قفسه بندی سبک
logo
عالی صنعت
aleesanat.com
 • 1باشگاه مردان
 • 1باشگاه ورزشی
 • 1مجموعه ورزشی
 • 1باشگاه بدنسازی
logo
باشگاه صبا
sabagym.ir
 • 1مرکز مامایی
 • 1مرکز مشاوره مامایی
 • 1مرکز بارداری
 • 1کلینیک مامایی
logo
مشاوره مامایی نیلو سنتر
niloocenter.com
 • 1مرکز خدمات پرستاری
 • 1خدمات پرستاری
 • 1تزریقات در منزل
 • 1تجهیزات جانبی بیمار
logo
خدمات پرستاری ارسطو
nurse21.com
 • 1نایلون
 • 1نایلون سه لایه
 • 1نایلون پنج لایه
 • 1نایلون پلی اتیلن
logo
شرکت پتروپلیمر رنگین کمان
bsp110.com
 • 1آلوم کار دینه
 • 1آلوم کاردینه
 • 1توری های آلومینیومی
 • 1نمای شیشه ای
logo
گروه صنعتی آلومینیوم آلوکد
bsp110.com

خدمات سئو برخی از خدمات مربوط به بهینه سازی و سئو

بهینه سازی لینک ها و محتوای موجود در سایت بر اساس الگوریتم های گوگل

تهیه چارت از صفحات و محتوای موجود در سایت جهت فهم راحتر از سوی مشتری

بررسی محتوا و چگالی کلمات در صفحات

ارسال کلمات کلیدی پیشنهادی به مشتری جهت تکمیل محتوا و دسته بندی قرار داده شده در سایت

تولید محتوای هدفمند بر اساس الگوریتم های گوگل

ارسال گزارش به صورت ماهانه بر اساس تعداد بازدید ، حرکت کاربران ، تعداد کلیک ها و...

ثبت سایت در محبوب ترین موتورهای جستجو

تحلیل و برسی کلمات کلیدی مورد نظر شما و ارائه مشاوره های کاربردی به شما به صورت ماهانه

اصلاح سورس سایت و بهینه سازی آن

بررسی لینک ها و بهینه سازی آنها جهت شناسایی بهتر از سوی ربات های گوگل

ساخت و معرفی نقشه سایت برای تمامی صفحات به موتورهای جستجو

آنالیز سایت شما به صورت تخصصی و رفع ایرادات و بالا بردن جایگاه صفحات در نتایج گوگل

معرفی و ایجاد متا تگ های مرتبط با موضوع وبسایت برای تمامی صفحات


خدمات پشتیبانی برخی از خدمات مربوط به بهینه سازی و سئو

 • ﻫﻔﺘﻪ اي دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻣﮑﺎن آﭘﻠﻮد ﻣﺤﺘﻮا
  • (ﺣﺬف ،وﯾﺮاﯾﺶ ،ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ)
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺎﻫﯽ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ
  • (ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﻮﮔﻞ)
  • (ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار (HUMMINBIRD))
  • (ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي وﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزي ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ 3)
 • اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﮏ آپ ﮔﯿﺮي روزي ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ
  • (آپ گیري روزانه جهت جلوگیري از هک شدن شدن سایت شما Suspend شدن و Down)
 • ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﻣﺎه
  • (ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻟﯿﻨﮏ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﻤﻪ)
  • (ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﮐﻠﯿﮏ ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﻔﺤﺎت در ﮔﻮﮔﻞ)
  • رﯾﭙﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ
 • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ

 • pic