http چیست؟


 

پروتکل HTTP یا Hyper Text Transfer Protocol پروتکلی است که برای ایجاد ارتباط، دریافت، و ارسال داده ها بین سرور و کلاینت استفاده می شود. این پروتکل از پروتکل TCP/IP برای بستن پلی میان سرور و کلاینت استفاده می کند. روش کار ارتباط کلاینت با سرور، با استفاده از پروتکل HTTP به این ترتیب است که اطلاعات ،از طریق بسته های اطلاعاتی، بین سرور و کلاینت منتقل می شود. به این ترتیب که برای برای ارسال اطلاعات به سمت مقصد، در ابتدا، داده، به بخش های کوچکتری تقسیم می شود و سپس از هر کدام به سمت مقصد و با ترتیب مشخص ارسال می شوند.

 

 

جزییات بیشتری از پروتکل HTTP

 

مهم است بدانیم که این پروتکل از Handshaking برای ارسال و دریافت داده ها استفاده می کند. در Handshakingبرای شروع و پایان عملیات دریافت و ارسال بسته های اطلاعاتی بین سرور و کلاینت، سوالاتی از مقصد پرسیده می شود.

 

بعنوان مثال فرض کنید کلاینت A می خواهد از سرور B داده هایی را دریافت نماید. برای این منظور A در ابتدا درخواستی را به B می فرستد تا آمادگی B را برای ارسال جستجو نماید. در این حالت A صبر خواهد کرد تا B جوابی را به این پرسش ارسال نماید. پس از آنکه B آمادگی را خود اعلام کرد، A پیامی را سمت B می فرستد و از او می خواهد تا داده های اطلاعاتی را بفرستد. B پیام را دریافت می کند و اطلاعات را آماده می کند و آن را به بسته های کوچکتری تقسیم می کند و توسط پروتکل Handshaking آنها را پشت سر هم و به ترتیب ارسال می کند.

 

شایان ذکر است که پروتکل TCP/IP که در پروتکل HTTP مورد استفاده قرار می گیرد، امنیت داده ها و تضمین ارسال آنها را تماما بر عهده گرفته است. این پروتکل بر روی لایه هایی قرار دارد و معماری این پروتکل بصورت چند لایه است.