بررسی پهنای باند مصرفی iftop

iftop ابزاری است برای مشاهده ترافیک ارسالی و دریافتی بین گره‌های شبکه و بستر اجرای آن سیستم‌عامل لینوکس است. این برنامه در خط فرمان اجرا  می‌شود و  شبکه انتخاب شده را monitor و ترافیک مصرفی را نمایش می‌دهد.

برای نصب iftop در centos دستورات زیر را وارد کنید:

yum -y install libpcap libpcap-devel ncurses ncurses-devel make gcc

wget ex-parrot.com/pdw/iftop/download/iftop-0.9.tar.gz

tar xzvf iftop-0.9.tar.gz

cd iftop-0.9

make

make install

دستور نصب در سیستم عامل Ubuntu :
sudo apt-get install iftop
سپس با اجرای دستور iftop  خروجی به شکل زیر می بینید:

حجم پهنای باندی که در سه ستون راست صفحه نمایش داده شده به ترتیب میانگین 2 ، 10 و 40 ثانیه را نشان می دهند.
همچنین ترافیک خروجی ، ورودی ، مقصد و یا مبدا به خوبی در تصویر بالا قابل مشاهده است.