گرافیک

واحد گرافیک ، با درک صحیح از اهمیت نقش ارتباطات تصویری در تبلیغات و با هدف ایجاد ساختاری منسجم و همگون بصری با شناخت کافی از فضای کسب و کار مشتریان ، اقدام به ایجاد آتلیه طراحی گرافیک و عکاسی نمود. همکاران ما در این واحد با ایده هایی نو و توانایی های هنری و فنی خویش نقش مهم و تاثیرگذاری در تثبیت هویت بصری برندهای مشتریان ما داشته و دارند.