پشتیبانی

واحد

ساعات فعالیت

پست الکترونیک

فروش و مالی

8:30 الی 16:30sale@adibcomputer.com
پشتیبانی فنی(سخت افزار)8 الی 24support@adibcomputer.com
پشتیبانی فنی(نرم افزار)8 الی 24IT@adibcomputer.com
مدیریت10 الی 17aminkhansari@adibcomputer.com
تلفن های تماس 021-44153119-23