فرم استخدام

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

عنوان شغلی

شماره همراه

سن

توضیحات

رزومه

شركت اديب جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیازمند طراح سايت و پشتباني شبكه help desk و مشاغل ذیل می باشد.از علاقمندان به همکاری در اين شركت دعوت می شود ، فرم استخدام را تکمیل و ارسال نمایند.