شرکت پخش سراسرى کارن با هدف معرفى، توزیع و فروش محصولات شرکت داروسازى کارن فعالیت خود را از سال 1387 آغاز نمود و هم راستا با توانمندسازى تیم توزیع و فروش خود به منظور معرفى و بازارسازى محصولات کارن تیم بازاریابى و ویزیت علمى خود را شکل داد که امروز نقطه قوت و وجه تمایز این شرکت نسبت به سایر شرکت هاى توزیع کننده مى باشد. از سال 95 با ورود به حوزه توزیع دارو به دلیل توسعه سبد دارویى شرکت داروسازى کارن، شرکت پخش کارن اقدام به توسعه سبد دارویى خود و توزیع اقلام سایر تولیدکنندگان و واردکنندگان نموده است. این شرکت از بدو تاسیس کلیه مجوزهاى لازم از سازمان غذا و دارو را کسب نموده است و ضمن رعایت اصول صحیح انباردارى و توزیع GDP) و (GSP تحت نظارت این سازمان فعالیت مى نماید. مجموعاً 12 دکتر داروساز ذیصلاح به عنوان مسئولین فنى، تضمین کیفیت انبارش و توزیع محصولات را در انبار مرکزى و کلیه شعب بر عهده دارند.